Normativa Social
Nos seguintes enlaces poderá descargar a Normativa Social en vigor.

 

ESTATUTOS SOCIAIS
 
REGULAMENTO XERAL DE USO DAS INTALACIÓNS BENS E EQUIPAMENTO
 
IMPRESO DE SOLICITUDE DE USO DAS INSTALACIÓNS BENS E EQUIPAMENTO
 
IMPRESO DE SOLICITUDE DE ALTA COMO SOCIO
 
Estatutos Sociais
 

Art. 3.- O obxecto primordial da Sociedade é o de contribuír á promoción social, cultural, recreativa e deportiva, en tódalas súas facetas, da parroquia de Santa María de Ois. Asi mesmo, poderá defender e promover os intereses veciñais. Un dos fins primordiais da Sociedade será a potenciación do uso e emprego da Lingua Galega.

Art. 4.- Esta Asociación constitúese por tempo indefinido. O ámbito elixido para o desenrolo das actividades da Sociedade, é o correspondente á parroquia de Santa María de Ois, así como á súa bisbarra.

Art. 6.- Esta Sociedade carece de carácter relixioso e político.


Colaboran

 
© 2024 SCRD Fillos de Ois - G15074305 - Fontelo 37 - 15316 Coirós - A Coruña - email: fillosdeois@gmail.com - Nº Rexistro 1982/001218-1