Siguenos en Facebook
Actualidade
 
NON HAI ACTIVIDADES PROGRAMADAS
 
 

AUTORIZACIÓN DE LOCAIS SOCIAIS PARA USO ESCOLAR

Ao igual que en cursos anteriores e atendendo á solicitude feita pola mestra da E.E.I. Fontelo, a Xunta Directiva da S.C.R.D. Fillos de Ois acordou:

a) Conceder autorización á mestra da E.E.I. Fontelo para o uso da sala de usos múltiples (anexo ao bar social) unha hora semanal (10,30 h. a 11,30 h.) no día que ao efecto contemple a Programación Xeral Anual; e os martes de 12,30 h. a 13,30 h. para facer actividades psicomotrices na área de inglés cos alumnos da escola, durante o curso 2017-2018

b) Conceder autorización á mestra da E.E.I. Fontelo para o uso dunha parte do local destinado a almacén, situado no primeiro andar do edificio social, para gardar material de primeira necesidade da escola, durante o curso 2017-2018

c) Conceder autorización á mestra da E.E.I. Fontelo para o uso do local destinado a Biblioteca social os luns de 11,00 h. a 14,00 h. e os venres de 11,30 h. a 13,00 h. para impartir clases de apoio ao alumnado durante o curso académico 2017-2018

PROPOSTA DE PECHE NA ENTRADA PRINCIPAL ÁS INSTALACIÓNS

Na reunión mantida entre a Directiva da S.C.R.D. Fillos de Ois, a mestra dea E.E.I. Fontelo, as nais e pais dos escolares e a concelleira de educación do concello de Coirós, os pais e nais manifestaron o seu desexo de incrementar as medidas de seguridade nas instalacións sociais de cara aos escolares.

A Xunta Directiva desta Sociedade, implicada desde hai máis de 30 anos no eido educativo, comprometeuse a buscar unha solución ao problema plantexado polos pais e nais.

Co fin de compaxinar as necesidades dos Socios e do público en xeral que acode ás instalacións sociais coas esixencias de seguridade motivadas pola existencia dunha aula escolar no edificio social, a Xunta Directiva adoptou o seguinte acordo:

- "Autorizar ao concello de Coirós para a colocación dun portal na entrada principal das instalacións sociais, dotado dun mecanismo que permita mantelo pechado naqueles momentos en que as necesidades escolares así o precisen. O citado portal permanecerá normalmente aberto para facilitar o acceso ás instalacións tanto de Socios como do público en xeral e será a mestra da E.E.I. Fontelo a encargada de pechalo, única e exclusivamente cando os escolares estean fora da aula, debendo deixalo aberto unha vez que remate o tempo de recreo ou o tránsito dos mesmos polas instalacións da Sociedade".

Esta proposta foi trasladada ao concello de Coirós con data 16.10.2017

 
 
 
 
 
     
     
     
GALERÍA DE IMAXES
DE INTERÉS

Para participar nas actividades é preciso estar ao corrente no pago das Cotas sociais.

Poderán participar nas actividades programadas pola Sociedade tódolos Socios de Número e Beneficiarios que teñan aboado a Cota Social correpondente ao ano en curso e baixo as condicións que para cada unha delas estableza a Xunta Directiva.

 

PUBLICACIÓNS
ENLACES EXTERNOS

 

 
© 2017 SCRD Fillos de Ois - G15074305 - Lg. Fontelo 37 - 15316 Coirós - A Coruña - email: fillosdeois@yahoo.es - Nº Rexistro 1982/001218-1 (AC)