Siguenos en Facebook
Actualidade
 
ASEMBLEA XERAL ORDINARIA
 

Día: Venres 10 Agosto 2018
Hora: 21,00 h. (primeira convocatoria); 21,30 h. (segunda convocatoria).
Lugar: Sala de usos múltiples (baixo social)
Orde do día :

 1. Lectura e aprobación da acta da Asemblea anterior
 2. Balance económico do 01.01.2018 ao 31.07.2018
 3. Balance de xestión do 01.01.2018 ao 31.07.2018
 4. Renovación da Xunta Directiva
 5. Rogos e preguntas
 
     
 
RENOVACIÓN DA XUNTA DIRECTIVA
 

Ábrese o prazo para a presentación de candidaturas aos cargos da Xunta Directiva.

Prazo de presentación:

 • Do 16 de xullo ao 3 de agosto de 2018 (ambos incluídos)

Lugar de presentación:

 • Na oficina social (1º andar)
 • Por correo postal a: S.C.R.D. Fillos de Ois - Lg. Fontelo 37 - 15316 Coirós
 • Por email a: fillosdeois@yahoo.es

Requisitos:

 • Ser Socio/a en activo ou Beneficiario/a maior de idade
 • Ter pagada a cota social
 • Escrito no que consten os datos persoais (nome, apelidos, D.N.I., número de Socio/a). O escrito deberá ir asinado por cada un dos candidatos.
 
     
     
 
MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS DO USO DE LOCAIS
 

A Xunta Directiva modificou as condicións para o uso de instalacións sociais do seguinte xeito:

- Solo se autorizará o uso de instalacións sociais a organismos públicos, entidades, asociacións, organizacións de interese público e similares.
- As persoas particulares que desexen facer uso das intalacións sociais deberán ser Socios/as desta entidade
- Os interesados deberán achegar o impreso de solicitude con tódolos datos precisos, que se atopa dispoñible nesta páxina web (Apartado "Normativa social")

-
     
 
 
     
     
     
     
GALERÍA DE IMAXES
DE INTERÉS

Para participar nas actividades é preciso estar ao corrente no pago das Cotas sociais.

Poderán participar nas actividades programadas pola Sociedade tódolos Socios de Número e Beneficiarios que teñan aboado a Cota Social correpondente ao ano en curso e baixo as condicións que para cada unha delas estableza a Xunta Directiva.

 

PUBLICACIÓNS
ENLACES EXTERNOS

 

 
© 2018 SCRD Fillos de Ois - G15074305 - Lg. Fontelo 37 - 15316 Coirós - A Coruña - email: fillosdeois@yahoo.es - Nº Rexistro 1982/001218-1 (AC)