Siguenos en Facebook
Actualidade
 
 
     
 
DE INTERÉS PARA OS/AS SOCIOS/AS
 

En vista de que no ano 2020 non se puideron realizar as actividades que normalmente se viñan celebrando tódolos anos (Letras Galegas, festa do verán, Festa do Socio, . . .) a Xunta Directiva acordou, como medida excepcional e por unha soa vez, EXIMIR aos socios/as do pago da Cota Social.
Polo tanto, a situación das cotas sociais queda da seguinte maneira:
- Socios que pagaron a cota do 2020: Non teñen que pagar a do ano 2021
- Socios que non pagaron a cota do 2020: Só teñen que pagar a do ano 2021

Nota: Os Socios que pagaron a cota do ano 2021 e non lles correspondía facelo, segundo o acordo anterior, recibirán a devolución do seu importe.

 
     
     
     
     
 
 
DE INTERÉS

Para participar nas actividades é preciso estar ao corrente no pago das Cotas sociais.

Poderán participar nas actividades programadas pola Sociedade tódolos Socios de Número e Beneficiarios que teñan aboado a Cota Social correpondente ao ano en curso e baixo as condicións que para cada unha delas estableza a Xunta Directiva.

 

PUBLICACIÓNS
Sociedade "Hijos del Ayuntamiento de Coirós" 1906-2006
Autores: Manuel Fiaño Sánchez e Miguel Gayoso Barreiro

"Coirós por dentro"
Autor: Manuel Fiaño Sánchez

ENLACES EXTERNOS

 
© 2021 SCRD Fillos de Ois - G15074305 - Lg. Fontelo 37 - 15316 Coirós-A Coruña - email: fillosdeois@yahoo.es - Nº Rexistro 1982/001218-1