Xunta Directiva

PRESIDENTE:
Miguel Gayoso Barreiro

VICEPRESIDENTE:
Manuel Vázquez Varela

SECRETARIO:
Manuel Fiaño Sánchez

TESOUREIRO:
José Carro Cal

VOCAL 1:
Carlos Carro Galeiras

VOCAL 2:
Luis Espasandín Mato

VOCAL 3:
Luis López Sánchez

Nota: Esta Xunta Directiva foi elixida na Asemblea Xeral Ordinaria de 5 de Agosto de 2011 e reelexida na Asemblea Xeral Ordinaria de 9 de Agosto de 2013. Segue "en funcións" por acordo da Asemblea Xeral Ordinaria de 11 de agosto de 2017

 

Art. 35 Estatutos Sociais

A administración da Sociedade "Fillos de Ois" queda confiada á Xunta Directiva, quen se suxeitará no seu exercicio, aos acordos da Asemblea Xeral.

 

 

 

 

 
© 2018 S.C.R.D. Fillos de Ois - G15074305 - Lg. Fontelo 37 - 15316 Coirós - A Coruña - email: fillosdeois@yahoo.es - Nº Rexistro 1982/001218-1 (AC)